Algemene Voorwaarden @irsoft Travel

In de algemene voorwaarden geven wij informatie over de wijze waarop @irsoft No Limit de
dienstverlening omtrent airsoft reizen uitoefent. @irsoft No Limit hecht veel waarde aan goede
informatieverstrekking aan haar deelnemers. Daarnaast eist de wetgeving dat consumenten
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst goed inzicht krijgen in de aard van
onze dienstverlening. @irsoft No Limit tracht in de communicatie zo duidelijk en betrouwbaar als
mogelijk te zijn. Mocht u echter nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact
met ons op. Ons email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 1 Algemeen

1.1 @irsoft No Limit zal in deze voorwaarden worden beschreven als zijnde ANL. ANL is een
bedrijf (vof) dat zich voornamelijk richt op het organiseren van airsoft evenementen (skirms)
en reizen. Al onze evenementen en reizen worden zorgvuldig georganiseerd onder de
naam @irsoft No Limit.
1.2 Consumenten zullen in deze voorwaarde worden beschreven als zijnde deelnemer.
1.3 Met ‘Reis’ wordt een airsoft reis bedoeld en zal als zodanig in de voorwaarde worden
benoemd.
1.4 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle Reizen van en naar evenementen
die door of via ANL zijn georganiseerd.
1.5 De overeenkomst tussen ANL en Deelnemer teneinde deel te nemen aan een reis kan niet
worden beschouwd als zijnde reisovereenkomst in de zin van artikel 7:500 lid 1 sub B BW
(Burgerlijk Wetboek).
1.6 Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op werknemers en vrijwilligers van
ANL en (assistent) reis- en/of evenementen begeleiders.
1.7 Deelnemers verklaren zich bij inschrijving akkoord met onderhavige voorwaarden.
1.8 ANL is gerechtigd om onderhavige voorwaarden tussentijds aan te passen. Geldig zijn de
meest recente voorwaarden welke opgevraagd kunnen worden door iedere deelnemer.

Artikel 2 Fysieke en geestelijke conditie deelnemers

2.1 Deelnemers worden geacht dat deze zelf inschatten of hij/zij zelf en/of overige deelnemers
die via de deelnemer zijn ingeschreven op grond van hun fysieke en/of psychische
gesteldheid in staat zijn om de georganiseerde reis zonder hulp van derden te volbrengen.
Van de deelnemer wordt behoudens bijzondere omstandigheden verwacht dat zij het
gehele programma van de reis inclusief het evenement zal volbrengen. Het is niet mogelijk
om zich in te schrijven voor slechts een gedeelte van het programma van de
desbetreffende reis.
2.2 Van een deelnemer met een beperking, zowel fysiek als psychisch, wordt verwacht dat
deelname aan een reis en het evenement voor henzelf of voor anderen geen belasting
oplevert. ANL beveelt aan dat deelnemers alle relevante medische informatie meebrengt in
een taal die in de te bezoeken landen gebruikelijk is. Bij voorkeur vraagt de deelnemer zelf
een internationaal medisch paspoort aan bij de huisarts of apotheek.
2.3 De deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit om ondanks
fysieke en/of geestelijke beperkingen toch aan een reis deel te nemen. Er wordt door ANL
geen restitutie verleend op de reeds betaalde (reis)som voor reizen en/of evenementen
waaraan niet kan worden deelgenomen.
2.4 Indien een deelnemer een speciaal dieet volgt of door geloofsovertuiging andere voeding
wenst, dient dit bij inschrijving voor de reis en/of evenement te worden aangegeven. ANL is
in geen geval verantwoordelijk voor de correcte naleving van dieetvoorschriften in geval
van uitbestede catering bij derden gedurende de reis en/of evenement. Indien de
deelnemer aan ANL verzoekt andere voeding voor hem/haar te regelen zullen de
bijkomende kosten verhaald worden op de deelnemer.

Pagina 1  van  4@IRSOFT NO LIMIT - INFO@AIRSOFTNOLIMIT.NL // 06 - 52 31 80 05@IRSOFT NO LIMIT
INFO@AIRSOFTNOLIMIT.NL
06-52318005

Logo small bottom

@IRSOFT NO LIMIT
algemene voorwaarden