Algemene Voorwaarden

@irsoft No Limit

Huishoudelijk reglement

Inhoudsopgave:

Artikel-1 Algemeen …………………………………………........… 2 t/m 4
1.1 Extreme religieuze en/of politieke ideologieën  .................. 2
1.2 Leeftijd ............................................................................2
1.3 inschrijven voor een event van No Limit ............................ 2
1.4 vernielingen, verliezen of beschadigingen ...........................3
1.5 parkeren ..........................................................................3
1.6 voeding en drinken ...........................................................3
1.7 alcohol en drugs ...............................................................3
1.8 ongeval en/of overige incidenten .......................................4
1.9 verzekering en aansprakelijkheid .......................................4
1.10 oog en/of gezichtsbescherming ...................................4, 5Artikel-2 Safety zone …………………………………...............………… 5
2.1 safety-zone veilig betreden ...............................................5

Artikel-3 spelregels ……………………………...............……..………… 5
3.1 Airsoft-apparaten ....................................................5 t/m 7
3.2 Hitregel ..........................................................................7
3.3 cheaters rule ..................................................................8
3.4 gebruik Pyro’s en Smoke .................................................8
3.5 blind fire ........................................................................9
3.6 geluidsignalen en tekens .................................................9
3.7 medic system ............................................................9, 10
3.8 respawn en respawn procedure ......................................10
3.9 in-game voertuigen .......................................................10

Artikel-4 media en slotbepaling ………………………..........…………..………… 11@IRSOFT NO LIMIT - INFO@AIRSOFTNOLIMIT.NL // 06 - 52 31 80 05@IRSOFT NO LIMIT
INFO@AIRSOFTNOLIMIT.NL
06-52318005

Logo small bottom

@IRSOFT NO LIMIT
algemene voorwaarden